Het cohousingproject is een nieuwbouwproject met acht woonunits en een gemeenschappelijk programma op het gelijkvloers, aansluitend op de collectieve tuin. In de kelder bevindt zich een collectieve was- en bergruimte.
De geknikte achtergevel vindt zijn oorsprong in de verkavelingsvoorschriften en de achterliggende schuur. Door het vertalen van deze geknikte lijn naar de voorgevel, ontstaat een tweede gevel die wegduikt achter de eigenlijke straatgevel. Binnen de twee geïsoleerde gevels ontstaat een plan van drie parallellogrammen of zes gelijkbenige driehoeken. Deze driehoeken maken het mogelijk alle units te ontsluiten met één trap- en liftkoker zonder bijkomende gangen. In het plan worden enkele aslijnen uitgezet die gespiegeld worden over de verschillende zijden van de driehoeken. Zo wordt een type-plan ontwikkeld dat voldoende ruimte laat om aangepast te worden aan de specifieke eisen van elk van de bewoners. In de ‘spouw’ tussen de straatgevel en de tweede gevel worden private terrassen voorzien. Deze terrassen werken als luifels en maken het mogelijk grote raampartijen te voorzien aan de straatzijde (zuiden) waardoor deze terrassen visueel bij de leefruimte horen. Tegelijkertijd zorgt de voorzetgevel en de extra afstand tot de straat voor privacy en geborgenheid in die leefruimtes waardoor de noodzaak tot het afschermen van de ramen in de straatgevel beperkt wordt. Hierdoor worden de compacte units toch als heel ruim en licht ervaren en wordt het open karakter van dit collectieve huis naar de straat toe versterkt.