Cohousing De Schilders is een nieuwbouwproject voor acht gezinnen. Elk gezin beschikt over een individuele woning en samen delen ze de tuin, de gemeenschappelijke keuken en leefruimtes op het gelijkvloers en de was- en bergruimtes.
Het ontwerp is het resultaat van een voortdurende evenwichtsoefening tussen de uiteenlopende wensen en budgetten van de individuele bewoners enerzijds, en de ambitie om een pilootproject te realiseren wat betreft duurzaam bouwen en gestapeld collectief wonen anderzijds. Het plan vertrekt van de geknikte achterbouwlijn, vastgelegd in de stedenbouwkundige voorschriften. Door deze driedelige lijn naar de straatzijde te kopiëren, ontstaat een planschema van drie parallellogrammen of zes gelijkbenige driehoeken per laag, waarvan telkens vier segmenten rechtstreeks aansluiten op de trap- en liftkoker. Deze onderlegger vormde de basis voor de opdeling en ontsluiting van de verschillende units. Elke unit beslaat twee of drie driehoeken en heeft zowel een voor- als een achtergevel van minstens 8m.
De gevels zijn opgetrokken in recuperatiebaksteen. In de vides van de ontdubbelde voorgevel fungeren de private terrassen als doorgeefluik voor het leven dat zich achter de gevels afspeelt. De grote ramen versterken de relatie tussen binnen- en buitenruimte en maken de compacte units, lichtrijk en luchtig.